Martı İş Güvenliği

0232 348 17 17

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tebliğler


Tebliğ Adı Dayandığı Kanun / Madde Resmi Gazete Tarih Resmi Gazete Sayısı
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik Şartnamesi) KHK-18/2-n 30.06.2007 26568
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği 5510/107 28.09.2008 27011
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 11.03.2012 28230
Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ 6331/30 29.06.2013 28692
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ 3146/12,34, KKD Yön 15.08.2013 28736
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 6331/30 29.08.2013 28750
İşveren Uygulama Tebliği 5510/11,12,80,86,88,90 01.09.2012 28398
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 6331/7 03.05.2014 28989
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ 5510/9 01.04.2015 29313
Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ 644 19.09.2014 29124
Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ 6331 02.10.2014 29137
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) 6245 27.11.2014 29188
Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2) 635, 1705, 132, 4703 22.01.2015 29244
Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği 6331 24.01.2015 29246
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1) 6331 25.05.2015 29366
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 11.06.2015 29383
MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 24.03.2016 29663