Martı İş Güvenliği

0232 348 17 17

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yasalar


Yasa Adı Kabul Tarih Kabul No Resmi Gazete Tarih Resmi Gazete Sayısı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 27.07.2003 4817 06.03.2003 25040
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 29.06.2001 4703 11.07.2001 24459
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 24.04.1930 1593 05.06.1930 1489
Türkiye İş Kurumu Kanunu 25.06.2003 4904 05.07.2003 25159
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 01.01.2011 6101 04.02.2011 27836
Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011 6098 04.02.1011 27836
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 6502 28.11.2013 28835
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 6502 28.11.2013 28835
Tebligat Kanunu 11.02.1959 7201 19.02.1959 10139
Tarım Sigortaları Kanunu 14.06.2005 5363 21.06.2005 25852
Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali) 17.07.1964 506 01.08.1964 11779
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 16.05.2006 5502 23.04.2015 29335
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 31.05.2006 5510 23.04.2015 29335
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun 19.04.1937 3153 28.04.1937 3591
Özel Öğretim Kurumları Kanunu 08.02.2007 5580 14.02.2007 26434
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10.06.2004 5188 26.06.2004 25504
Öğle Dinlenmesi Kanunu 02.03.1954 6301 08.03.1954 8652
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 17.06.1938 3458 28.06.1938 3945
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 21.09.2006 5544 23.04.2015 29335
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) 05.06.1986 3308 19.06.1986 19139
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 02.12.1999 4483 04.12.1999 23896
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 19.04.1990 3628 04.05.1990 20508
Maden Kanunu 04.06.1985 3213 18.02.2015
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun 15.02.1954 6269 20.02.1954 8639
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 25.06.2001 4688 12.07.2001 24460
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun 25.05.2004 5176 08.06.2004 25486
Kabahatler Kanunu 30.03.2005 5326 31.03.2005 25772
İşsizlik Sigortası Kanunu 25.08.1999 4447 23.04.2015 29335
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 6331 23.04.2015 29335
İş Mahkemeleri Kanunu 30.01.1950 5521 04.02.1950 7424
İş Kanunu (4857) 25.08.1971 1475 23.04.2013 29335
İdari Yargılama Usulü Kanunu 06.01.1982 2577 11.09.2014 29116
Harcırah Kanunu 10.02.1954 6245 23.04.2015 29335
Hafta Tatili Hakkında Kanun 02.01.1924 394 21.01.1924 54
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun 26.12.1925 697 02.01.1926 260
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) 02.09.1971 1479 14.09.1971 13956
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 07.06.2005 5362 11.09.2014 29116
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun 10.09.1337 151 01.01.1970
Elektronik İmza Kanunu 15.01.2004 5070 23.01.2004 25355
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 01.11.1984 3071 10.11.1984 18571
Devlet Memurları Kanunu 14.07.1965 657 23.04.2015 29335
Dernekler Kanunu 04.11.2004 5253 23.11.2004 25649
Deniz İş Kanunu 20.04.1967 854 11.09.2014 29116
Çocuk Koruma Kanunu 03.07.2005 5395 15.07.2005 25876
Çevre Kanunu 09.08.1973 2872 11.08.1983 18132
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 19.01.1985 3146 23.04.2015 29335
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09.10.2003 4982 24.10.2003 25269
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 13.06.1952 5953 20.06.1952 8140
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 18.10.1982 2709 09.11.1982 17863