Martı İş Güvenliği

0232 348 17 17

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yönetmelikler


Yönetmelik Adı Dayandığı Kanun / Madde Resmi Gazete Tarih Resmi Gazete Sayısı
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 4857/51 28.02.2004 25387
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.) 4857/30, 39, 4904/3, 4447/48 25.04.2009 27210
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 03.03.2004 25391
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik 3194/44, 13.12.1983/180 BKK 16.12.2010 27787
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 6331/30 05.10.2013 28786
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 4817/22 22.01.2015 29244
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 818/323, 854/29 18.11.2008 27058
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 6331/21 05.02.2013 28550
Tozla Mücadele Yönetmeliği 6331/30 05.11.2013 28812
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik 6356/42,61 14.06.2015 29386
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 6331/17, 30 25.07.2013 28718
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 7201/60 25.01.2012 28184
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 4703/4 31.12.2012 28514
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği 4904/3 27.05.2010 27593
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 5510/107 12.05.2010 27579
Alt İşverenlik Yönetmeliği 27.09.2008 27010
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 24.06.2015 29396
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25.01.2013 28539
Asgari Ücret Yönetmeliği 01.08.2004 25540
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik 16.08.2013 28737
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20.08.2013 28741
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 22.01.2007 26411
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 30.12.2006 26392
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19.12.2007 26735
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15.06.2013 28678
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30.12.2013 28867 M.
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 28.07.2013 28721
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.05.2013 28648
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 30.04.2013 28633
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 22.08.2013 28743
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 11.10.2008 27021
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 04.04.2004 25423
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 15.02.2015 29268
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği 31.10.2012 28453
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 06.04.2004 25425
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik 14.09.2010 27699
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 06.03.2007 26454
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 16.04.2013 28620
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 04.11.1984 18565
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik 11.11.1989 20339
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 30.11.2000 24246
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 21.08.2001 24500
Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19.01.2013 28533
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 24.07.2013 28717
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik 09.01.2014 28877
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 16.08.2013 28737
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 23.08.2013 28744
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 25406
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28.04.2004 25446
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013 28698
İlkyardım Yönetmeliği 18.03.2004 25406
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 02.05.2014 28988
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 30.04.2015 29342
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik 20.08.2013 28741
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 06.04.2004 25425
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 06.04.2004 25425
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 18.12.2014 29209
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 28861
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 18.01.2013 28532
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012 28512
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik 05.03.2004 25393
İşkolları Yönetmeliği 26.03.2014 28953
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 10.08.2005 25902
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 17.07.2013 28710
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 18.12.2014 29209
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18.06.2013 28681
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 30.03.2013 28603
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29.06.2015 29401
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 24.07.2013 28717
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13.04.2005 25785
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 06.08.2013 28730
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik 30.04.2011 27920
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik 19.09.1964 11811
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 28733
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 02.07.2013 28695
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 29.11.2006 26361
Konut Kapıcıları Yönetmeliği 03.03.2004 25391
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 26.11.2013 28833
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 10.03.2015 29291
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 28.09.2014 29133
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 15.11.1990 20696
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 31.12.2008 27096
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik 30.12.2006 26392
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 07.10.2014 25606
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 07.04.2004 25426
Resmi Mühür Yönetmeliği 12.09.1984 18513
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 02.02.2015 29255
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 16.07.2013 28709
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 11.09.2013 28762
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik 03.09.2008 26986
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik 14.06.2015 29386
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik 14.06.2015 29386
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği 15.10.2015 29503
Yapı Müteahhi̇tleri̇ni̇n Kayıtları i̇le Şanti̇ye Şefleri̇ ve Yetki̇ Belgeli̇ Ustalar Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k 03.11.2015 29521
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.10.2015 29503
Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik 19.10.2015 29507
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ 31.01.2007 26420
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 15.02.2015 29625
MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 24.03.2016 29663
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANI TEBLİĞİ 31.03.2016 29670